Tekstit

Ajatuksia allokoinnista laskumarkkinassa

Sijoittajana usein mietin, että indeksituoton ylittäminen tuntuu haastavalta esimerkiksi verojen jälkeen. Viime aikaiset kurssilaskut esimerkiksi omaan salkkuuni kuuluvien Fortumin ja Nokian Renkaiden osalta ovat painaneet salkun suorien osakesijoitusten tuoton alle Helsingin pörssin indeksitason lievästi viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla. Tulevaisuuden voittajien ennustaminen taitaa olla tutkitustikin haastavaa, sillä pieni osa yhtiöistä tarjoavat valtaosan indeksituotoista pitkällä ajanjaksolla ainakin, jos Vernerin vartteihin on uskominen. Warren Buffett'n mukaan talouskouluissa opetetaan riskiä väärällä tavalla kuvaamalla volatiliteettia riskin mittarina. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen ajatus sillä toisaalta Buffett neuvoo myös välttämään rahan menettämistä. Voisi siis ajatella, että ainakin paljon kauppaa tekevälle sijoittajalle tai vivuttajalle volatiliteetti on hyvinkin tuhoisaa ja siten hyvä mittari kuvaamaan riskiä. Toisaalta pitkäaikaiselle omistajalle lyhyellä

One up on Wall Street

Peter Lynch on legendaarinen sijoittaja, joka toimi 13 vuotta Fidelity Magellan rahastonhoitaja. Kirja antoi itselleni uusia näkemyksiä yhtiövalinnan kannalta sekä miettimään oman sijoitussalkkuni allokointia erilaisten osakkeiden välillä. Itse olen pyrkinyt painottamana arvoyhtiöitä yhtiövalinnassani, mutta Lynch on tullut minulle tutuksi menestyneenä kasvusijoittajana. Peter jakoi kirjassaan osakkeet kuuteen eri kategoriaan: ’stalwarts’, ’slow grower’, ’fast grower’, ’turnaround’, ’assetplay’ ja ’cyclicals’. Koin tämän jaottelun olevan hyödyllinen itsellenikin, sillä tämän avulla voisin itsekin hahmottaa paremmin oman salkkuni osakkeita sekä yhtiöiden tarinoita. Yksi yhtiö voi olla samaan aikaan myös useammassakin kategoriassa. Lynch kehotti miettimään yrityksen tarinaa ennen yhtiöön sijoittamista. Yritykseen tulisi tutustua vähintään saman verran aina ennen sijoittamista kuin kuluu aikaa esimerkiksi jonkin uuden kodinkoneen hankkimiseen. Yhtiöitä tulisi myös seurata niiden hankk

Helsingin pörssin houkuttelevimmat yhtiöt

Seuloin Helsingin pörssin yhtiöitä niiden tämän hetkisten arvostustasojen mukaan. Analyysi ei käsittänyt aivan kaikkia Helsingin pörssin yhtiöitä vaan analysoitaviksi valittiin lopulta mielivaltaisesti 51 Helsingin pörssin yhtiötä. Laskelma ei sisällä First North -listan yhtiöitä. Analyyseissa käytettiin erilaisia arvioita yhtiöiden kasvun suhteen tulevaisuudessa. Jos ei ollut tarkkaa näkemystä yhtiön tulevasta kasvusta, niin valitsin kasvuksi viisi vastaten yleistä talouskasvua inflaatio huomioiden. Tuottotavoitteeksi arvioitiin 12 muutamia yksittäisiä poikkeuksia huomioimatta. Poikkeuksellisen vakaiksi arvioiduille yhtiöille, joiden liiketoimintaan sisältyy tavanomaista vähemmän riskiä valitsin tuottotavoitteeksi 10. Yhtiöiden arvo laskettiin viiden edellisen vuoden keskimääräisellä osakekohtaisella tuloksella, jotta voitaisiin arvioida yhtiöiden kestävää tulostasoa. Tämä laskentatapa osaltaan tietysti karsi suurimpia viime vuosien kasvuyhtiöitä listalta. Käytin laskelmien tekemiseen

Gamestop - yhtiön hintatason arviointi

Kuva
Seuraavaksi luvassa on hieman viihteellisempi esimerkki yrityksen arvonmäärityksen suhteen. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus syvällisesti arvioida yrityksen liiketoimintaa tai sen kehitystä. Aion tässä kirjoituksessa tarkastella Gamestop-yhtiön (GME) hintaa suhteessa yrityksen tulokseen ja millaista tulosta mahdollinen yritykseen sijoittava arvosijoittaja odottaisi yritykseltä sijoittaessaan siihen nykyisellä hintatasolla. Käytän esimerkkinä Gordonin kaavaa tavoitellun yhtiön osakekohtaisen tuloksen arviointiin nykyisellä kurssitasolla. Koska yhtiö on tuottanut viime vuosina tappiota ei Gordonin kaavan käyttäminen yrityksen arvonmäärityksen osalta olisi hyödyllistä ainakaan viime vuosilta arvioiduilla keskimääräisillä tulostasoilla. Kirjoitus sisältää esimerkiksi kasvun osalta karkeita oletuksia, joista allekirjoittaneella ei ole tarkempaa tuntemusta. Kasvuoletukset toimivat havainnoimmaan yhtiön hintatason sisältämiä odotuksia kasvun suhteen. Yhtiö valikoitui puhtaasti siihen k

Sijoitussuunnitelma

Mielestäni tuottoisan ja onnistuneen sijoittamisen yksi tärkeimpiä kulmakiviä on sijoitussuunnitelman laatiminen. Sijoitussuunnitelma suojelee sijoittajaa hermoilulta vaikeina aikoina. Tarvitaan myös kärsivällisyyttä noudattaa kurinalaisesti omaa sijoitussuunnitelmaa silloinkin, kun ”veri virtaa kaduilla”. Tavoitteenani on pääsääntöisesti sijoittaa omatoimisesti rahastoihin ja osakkeisiin. En halua maksaa varainhoidosta muille, sillä nautin sijoittamisesta itse. En ole kokenut suuremmin paineita sijoitusten arvon laskemisesta tai heilumisesta myöskään vaikeina taloudellisina aikoina. Asia voi toki joskus muuttua sijoitussalkun arvon kasvaessa. Viime aikoina yhtiöiden arvostustasojen paisuessa en ole käyttänyt juurikaan enää vaivaa ostettavien yhtiöiden löytämiseksi markkinoilta. Tietysti nyt on ollut hyvä aika tehdä kotiläksyjä ja valmistautua huolellisesti tuleviin ostohetkiin markkinoilla. Tuottotavoite minulla on 12 % sijoituksilleni. Velkavipua käytettäessä tämä voisi mahdollis

Analyysi: Nokian Renkaat

Kuva
Nokian Renkaat on ollut yksi Helsingin pörssin laadukkaimmista yhtiöistä. Viime aikoina yhtiön laatuleimasta on kuitenkin karissut osa, sillä uusien autojen myynnin laskun mukana myös renkaiden myynti on kärsinyt. Nokian Renkaat on pystynyt ylläpitämään vuosien ajan kilpailijoitaan parempia katteita. Analyysissäni käsittelen Nokian Renkaita sijoituskohteena. Nokian Renkaat on ollut markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Venäjältä ja IVY-miasta tulee karkeasti noin kolmasosa yhtiön liikevaihdosta. Nokian Renkaat on käytännössä nettovelaton yhtiö, jolla on ollut erinomainen tuotto omalle pääomalleen etenkin velkaantuminen huomioiden. 12/2019 tilinpäätöksen mukaan yhtiön nettovelkaantumisaste on ollut vain 2,3 prosenttia. Tällä hetkellä yhtiöllä on ollut makrotaloudellisia ongelmia, joiden uskon olevan tilapäisiä. Uskon myös, että ongelmat eivät varsinaisesti johtuisi yhtiön heikentyneestä laadusta. Yrityksen lähitulevaisuus näyttää haasteelliselta, mutta yhtiöllä on edellytykse