Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2021.

Helsingin pörssin houkuttelevimmat yhtiöt

Seuloin Helsingin pörssin yhtiöitä niiden tämän hetkisten arvostustasojen mukaan. Analyysi ei käsittänyt aivan kaikkia Helsingin pörssin yhtiöitä vaan analysoitaviksi valittiin lopulta mielivaltaisesti 51 Helsingin pörssin yhtiötä. Laskelma ei sisällä First North -listan yhtiöitä. Analyyseissa käytettiin erilaisia arvioita yhtiöiden kasvun suhteen tulevaisuudessa. Jos ei ollut tarkkaa näkemystä yhtiön tulevasta kasvusta, niin valitsin kasvuksi viisi vastaten yleistä talouskasvua inflaatio huomioiden. Tuottotavoitteeksi arvioitiin 12 muutamia yksittäisiä poikkeuksia huomioimatta. Poikkeuksellisen vakaiksi arvioiduille yhtiöille, joiden liiketoimintaan sisältyy tavanomaista vähemmän riskiä valitsin tuottotavoitteeksi 10. Yhtiöiden arvo laskettiin viiden edellisen vuoden keskimääräisellä osakekohtaisella tuloksella, jotta voitaisiin arvioida yhtiöiden kestävää tulostasoa. Tämä laskentatapa osaltaan tietysti karsi suurimpia viime vuosien kasvuyhtiöitä listalta. Käytin laskelmien tekemiseen

Gamestop - yhtiön hintatason arviointi

Kuva
Seuraavaksi luvassa on hieman viihteellisempi esimerkki yrityksen arvonmäärityksen suhteen. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus syvällisesti arvioida yrityksen liiketoimintaa tai sen kehitystä. Aion tässä kirjoituksessa tarkastella Gamestop-yhtiön (GME) hintaa suhteessa yrityksen tulokseen ja millaista tulosta mahdollinen yritykseen sijoittava arvosijoittaja odottaisi yritykseltä sijoittaessaan siihen nykyisellä hintatasolla. Käytän esimerkkinä Gordonin kaavaa tavoitellun yhtiön osakekohtaisen tuloksen arviointiin nykyisellä kurssitasolla. Koska yhtiö on tuottanut viime vuosina tappiota ei Gordonin kaavan käyttäminen yrityksen arvonmäärityksen osalta olisi hyödyllistä ainakaan viime vuosilta arvioiduilla keskimääräisillä tulostasoilla. Kirjoitus sisältää esimerkiksi kasvun osalta karkeita oletuksia, joista allekirjoittaneella ei ole tarkempaa tuntemusta. Kasvuoletukset toimivat havainnoimmaan yhtiön hintatason sisältämiä odotuksia kasvun suhteen. Yhtiö valikoitui puhtaasti siihen k