Helsingin pörssin houkuttelevimmat yhtiöt

Seuloin Helsingin pörssin yhtiöitä niiden tämän hetkisten arvostustasojen mukaan. Analyysi ei käsittänyt aivan kaikkia Helsingin pörssin yhtiöitä vaan analysoitaviksi valittiin lopulta mielivaltaisesti 51 Helsingin pörssin yhtiötä. Laskelma ei sisällä First North -listan yhtiöitä. Analyyseissa käytettiin erilaisia arvioita yhtiöiden kasvun suhteen tulevaisuudessa. Jos ei ollut tarkkaa näkemystä yhtiön tulevasta kasvusta, niin valitsin kasvuksi viisi vastaten yleistä talouskasvua inflaatio huomioiden. Tuottotavoitteeksi arvioitiin 12 muutamia yksittäisiä poikkeuksia huomioimatta. Poikkeuksellisen vakaiksi arvioiduille yhtiöille, joiden liiketoimintaan sisältyy tavanomaista vähemmän riskiä valitsin tuottotavoitteeksi 10.

Yhtiöiden arvo laskettiin viiden edellisen vuoden keskimääräisellä osakekohtaisella tuloksella, jotta voitaisiin arvioida yhtiöiden kestävää tulostasoa. Tämä laskentatapa osaltaan tietysti karsi suurimpia viime vuosien kasvuyhtiöitä listalta. Käytin laskelmien tekemiseen Gordonin kaavaa, joka on vielä esitettynä alle niille lukijoille, joille kaava ei ole vielä tuttu.


Gordonin kaava on esitetty alla:

Arvo = (tulos/osake*(1+kasvu))/(tuottotavoite-kasvu)


Tällä hetkellä Helsingin pörssi vaikuttaa yleisesti olevan yliarvostettu suhteessa pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna, jos käytetään arvostustasojen mittaamiseen perinteisiä arvostusmittareita kuten P/E- tai P/B-lukuja esimerksiksi. Pitkällä aikavälillä P/E-luku on ollut yleisesti noin luokkaa 15 ja P/B-luku luokkaa 1,8. Toki voitaisiin ajatella nykyään yhtiöiden liiketoiminnan sitovan aiempaa vähemmän pääomia yhtiöiden taseisiin. Matala korkotaso osaltaan selittänee tämän hetkisiä arvostustasoja. Ymmärrettävästi aliarvostettuja yhtiöitä ei ole tällä hetkellä juurikaan tarjolla, jos yritetään hakea ylituottoa markkinoita. Käsittääkseni esimerkiksi Shillerin P/E-luvulla laskettu tulevan 10 vuoden tuotto-odotus useilla osakemarkkinoilla voi olla jopa negatiivinen. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan käsitellä yleisiä arvostustasoja enempää.


Alla esitettynä taulukossa 1 Helsingin pörssin tämän hetken (26.9.2021) edullisimmat yhtiöt.


YhtiöToimialaKokoKasvuTuottotavoiteKurssiArvoArvostus (%)
Sievi CapitalRahoituspalvelutpienet4122,02,6-24
SampoRahoituspalvelutsuuret41043,145,5-5
OriolaTerveydenhuoltokeskisuuret5121,92,0-6
NelesTeollisuustuotteet ja -palvelutsuuret51212,412,21
Metsä BoardPerusteollisuussuuret4129,19,02
OlviRuoka- ja juomateollisuuskeskisuuret61050,649,13
Nokian RenkaatAutoteollisuus ja -tarvikkeetsuuret61231,630,25
Lassila & TikanojaYleishyödylliset palvelutkeskisuuret51213,913,07
UPM-KymmenePerusteollisuussuuret51231,827,715
KemiraPerusteollisuussuuret51213,611,815
Atria YhtymätRuoka- ja juomateollisuuskeskisuuret41210,99,318
NordeaRahoituspalvelutsuuret41210,99,119
Tieto-EvryTeknologiasuuret41227,122,322
WärtsiläTeollisuustuotteet ja -palvelutsuuret51210,58,523
CargotecTeollisuustuotteet ja -palvelutsuuret51246,434,933

Taulukko1. Helsingin pörssin tämän hetken arvostustasoltaan viisitoista edullisinta yhtiötä listattuina. Vain kolme yhtiötä oli laskelmiemme mukaan aliarvostettuja tällä hetkellä. Keskimääräiselle osakesijoittajalle voisi ajatella markkinoiden keskimääräisen pitkän aikavälin 9 % tuotonkin riittävän.

Hieman yllättäen tämän hetken aliarvostetuimmaksi ja houkuttelevimmaksi yhtiöksi valikoitui Sievi Capital. Yhtiön kurssi on noussut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana, mutta tästä huolimatta yhtiössä on edelleen runsaasti potentiaalia. Sievissä on neljä sijoitusta, joihin kuuluu Indoor Group, KH-Koneet Group, Nordic Rescue Group ja Logistikas. Voi olla, että yhtiön monimutkaisuus ja monialayhtiöleima vaikuttaa siihen, että yhtiö hinnoitellaan tällä hetkellä pörssissä houkuttelevalta vaikuttavalla hinnalla. Yhtiön pieni kokokin vähentää varmaan yhtiöön kohdistuvaa kiinnostusta ja seurantaa. Yhtiö vaikuttaa kuitenkin olevan hyvissä käsissä ja vuonna 2017 päivitetty strategia näyttäisi toimivan. Yhtiön tavoitteena on ollut hankkia kassavirta positiivisia sijoituksia 13 % oman pääoman tuotolla. Yhtiö on päässyt strategian päivittämisen jälkeen yli tavoitteistaan.

Koronakuopan pohjalla Sampoa sai vielä huomattavasti nykyistä kurssia halvemmalla hinnalla, mutta tästä huolimatta yhtiö vaikuttaisi edelleen aliarvostetulta, jos käytetään laskelmissa 10 % tuotto-odotetta. Sammon kohdalla voi toki epäillä yhtiön kasvua tulevaisuudessa, sillä Topdanmark'in ja Hastings'in omistusosuuksien lisäämisen lisäksi yhtiöllä ei liene juurikaan tavoitteita kasvaa nykyisestään. Toisaalta yhtiön potentiaaliin sijoituksena ei sisälly epävarmaa tulevaisuuden kasvua, mikä tukee yhtiön vakautta ja yhtiöstä vaadittavaa pienempää tuottotavoitetta.

Listan kolmantena on niin ikään yllätyksellisesti Oriola, joka ei ole onnistunut lunastamaan potentiaaliaan sijoituksena. Yhtiön liiketoimintaan sisältyy runsaasti potentiaalia, mutta erp-päivitykset eivät sujuneet toivotulla tavalla viime vuosina. Yhtiö työskentelee matalan katteen toimialalla, jossa automatisointi lienee keskeistä ja manuaalinen työ on myrkkyä yhtiön tuotoille. Yhtiöllä on kuitenkin vakaa markkina-asema Suomessa ja Ruotsissa, minkä vuoksi uskon yhtiössä olevan edelleen potentiaalia tulevaidessa.

Listalta löytyy myös allekirjoittaneen omistamista yhtiöistä Wärtsilä ja Nokian Renkaat. Vaikka yhtiöt näyttävät ainakin hieman yliarvostetuilta tällä hetkellä, niin en ole myymässä omistuksiani yhtiöissä. Seuraan sijoituksen hintaa tarkemmin ostohetkellä, mutta en myy yhtiötä kuin silloin, jos arvioin yhtiön laadussa tapahtuneen muutoksen. Toisaalta voisin myös kuvitella myyväni omistamiani yhtiöitä (osan ainakin), jos löytäisin jotakin poikkeuksellisen houkuttelevaa, eikä minulla olisi käteisiä varoja tarpeeksi käyttää ostoihin.

Sijoittaja voi etsiä yhtiöitä seulomalla kiinnostavimpia yhtiöitä erilaisilla hintatasoa määrittävillä tekijöillä, kuten edellä osoitin. Sijoituskohteita voi myös tietenkin etsiä loistavien yhtiöiden joukosta siten, että lopuksi vasta tarkastelee yhtiöiden hintaa. Parhaat sijoitukset voivat toki löytyä läheltä arjesta, vapaa-ajalta tai työstä. Yhtiöstä maksettavalla hinnalla on kuitenkin lopulta aina merkitystä sijoituksen onnistumisen kannalta.


Vastuuvapautuslauseke: Kirjoitus ei sisällä sijoitusneuvoja. Jokaisen tulisi itse tehdä omat sijoituspäätöksensä omiin arvioihinsa perustuen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ajatuksia allokoinnista laskumarkkinassa

One up on Wall Street

Analyysi: Nokian Renkaat