Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2020.

Analyysi: Nokian Renkaat

Kuva
Nokian Renkaat on ollut yksi Helsingin pörssin laadukkaimmista yhtiöistä. Viime aikoina yhtiön laatuleimasta on kuitenkin karissut osa, sillä uusien autojen myynnin laskun mukana myös renkaiden myynti on kärsinyt. Nokian Renkaat on pystynyt ylläpitämään vuosien ajan kilpailijoitaan parempia katteita. Analyysissäni käsittelen Nokian Renkaita sijoituskohteena. Nokian Renkaat on ollut markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Venäjältä ja IVY-miasta tulee karkeasti noin kolmasosa yhtiön liikevaihdosta. Nokian Renkaat on käytännössä nettovelaton yhtiö, jolla on ollut erinomainen tuotto omalle pääomalleen etenkin velkaantuminen huomioiden. 12/2019 tilinpäätöksen mukaan yhtiön nettovelkaantumisaste on ollut vain 2,3 prosenttia. Tällä hetkellä yhtiöllä on ollut makrotaloudellisia ongelmia, joiden uskon olevan tilapäisiä. Uskon myös, että ongelmat eivät varsinaisesti johtuisi yhtiön heikentyneestä laadusta. Yrityksen lähitulevaisuus näyttää haasteelliselta, mutta yhtiöllä on edellytykse

Megatrendit

Yksi tärkeä tekijä osakkeiden tuoton taustalla on varmasti kasvu. Kasvua on saatavilla yrityksille kahdelle eri tavalla: 1) markkina kasvaa tai 2) yrity s kasvattaa markkinaosuuttaan .  Parhaimmassa tapauksessa tietysti koko markkina kasvaa yrityksen markkinaosuuden kasvaessa.   Kilpailun kiristyessä mielestäni parasta olisi sijoittaa aloille, joilla kasvua olisi tapahtumassa koko markkinalle.  Megatrendit  luovat edellytyksiä sijoittaa markkinoille, joissa yritykset voivat nauttia kasvusta.  Moderni arvosijoittaja ei kuitenkaan maksa ikinä maksa täyttä hintaa kasvusta ,  vaan hakee riittävää turvamarginaalia sijoituksilleen .   Mielestäni maailmassa on edelleen nähtävistä tietynlaisia suuntia kehityksen osalta .  Olen yrittänyt luoda alapuolelle jonkinlaista pienimuotoista listaa erilaisista kehityssuunnista, joita pidän todennäköisinä tulevaisuudessa tai joita olemme nähneet toteutuvan jo vuosikymmenien ajan.   Väestön ikääntyminen  johtaa mielestäni väistämättä esimerkiksi lääkemeno

Laatuyhtiön löytäminen

Laatuyhtiöihin sijoittaminen on ollut historiassa tuottavinta viimeisten vuosikymmenten aikana. Tietysti ei ole tulevaisuudessa varmaa, että laatuyhtiöihin sijoittaminen olisi  jatkossakin tuottavinta. Kuitenkin mielestäni on tiettyjä asioita, jotka puoltavat sijoittajaa jatkossakin painottamaan laatua osakepoimintaa tehtäessä. Aloitetaan aluksi määrittämällä tekijöitä, joilla voidaan kuvailla laatuyhtiöitä:   Kilpailuetu; aineellinen tai aineeton   Kannattavuus; tärkein tunnusluku "ROE" eli oman pääoman tuotto   Vakavaraisuus Omistajaystävällinen johto   Kasvu Megatrendi On huomattavaa, etteivät edellä mainitut tekijät olleet tarkoituksella välttämättä tärkeysjärjestyksessä. Kuitenkin yrityksellä tulisi olla jonkinlainen kilpailuetu, jotta yritys pystyisi toimimaan kilpailijoitaan paremmin. Toisaalta myöskään kannattamattomat yhtiöt eivät ole pitkäikäisiä, mikäli yrityksen kurssia ei saada käännettyä kannattavaksi.   Kilpailuetu tulee mieleen ensimmäisenä laatuyhtiötä ajatel