Megatrendit

Yksi tärkeä tekijä osakkeiden tuoton taustalla on varmasti kasvu. Kasvua on saatavilla yrityksille kahdelle eri tavalla: 1) markkina kasvaa tai 2) yritys kasvattaa markkinaosuuttaan. Parhaimmassa tapauksessa tietysti koko markkina kasvaa yrityksen markkinaosuuden kasvaessa. Kilpailun kiristyessä mielestäni parasta olisi sijoittaa aloille, joilla kasvua olisi tapahtumassa koko markkinalle. Megatrendit luovat edellytyksiä sijoittaa markkinoille, joissa yritykset voivat nauttia kasvusta. Moderni arvosijoittaja ei kuitenkaan maksa ikinä maksa täyttä hintaa kasvusta, vaan hakee riittävää turvamarginaalia sijoituksilleen. 

Mielestäni maailmassa on edelleen nähtävistä tietynlaisia suuntia kehityksen osalta. Olen yrittänyt luoda alapuolelle jonkinlaista pienimuotoista listaa erilaisista kehityssuunnista, joita pidän todennäköisinä tulevaisuudessa tai joita olemme nähneet toteutuvan jo vuosikymmenien ajan.

 

Väestön ikääntyminen johtaa mielestäni väistämättä esimerkiksi lääkemenojen kasvamiseen ikäihmisillä. Tämän lisäksi myös medikalisaatio on taannut sen, että entistä suurempia osuuksia talouksien tuloista on käytetty terveydenhuoltoon ja lääkkeisiin.


Maailma kaupungistuu ja tämä on auttanut konepajoista esimerkiksi suomalaista KONE:tta tekemään vuosien ajan hyvää tulosta. Lisäksi yhtiön kasvusta on tullut valtaosa Kiinasta, jossa väestö on myös muuttanut asumaan maalta kaupunkeihin.


Digitalisaatio on trendi, josta opiskelimme jo lukion fysiikan kurssilla. Digitalisaatio tuo myös mukanaan energian käytön lisäämistä jatkossakin. Energian käytön lisääntyminen jatkuu aiempaan tapaan kiivaana, vaikkakin aiemmin esimerkiksi energiakriisit ovat hetkellisesti aiheuttaneet taittumista nopeuteen, millä energiantarve on lisääntynyt. Kasvua on tapahtunut aiemmin jopa 7 % vuosinopeudella, mikä tarkoittaa, että vuosikymmenen välein energiantarve on jopa tuplaantunut eksponentiaalisen kasvun seurauksena. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempien tuotantolaitosten ja -menetelmien lisäksi ihmiskunnalla on paineita löytää uusia ja tehokkaampia tapoja tuottaa energiaa kulutuksen kasvaessa.

 

Kestävä talous on tänä päivänä varsin monella kuluttajalla ja yrityksellä mielessä, ja ihmiset kantavat huolta tulevista sukupolvista ja maapallon kantokyvystä. Vihreät tavat tuottaa energiaa, jätehuolto ja elinkaariajattelu ovat entistä enemmän esillä tulevaisuudessa. Kuluttajien herääminen vaikuttaa myös näiden ostopäätösten kautta yritysten haluun viestiä vihreistä arvoistaan. Lisäksi erilaiset suoranaiset verot ja sanktiot esimerkiksi päästöistä ohjaavat poliittisesti yrityksiä toimimaan vihreämmin osin pakonkin sanelemana.


Etenkin nollakorkoympäristöstä kuumentuneilla ja trendikkäillä aloilla osakkeiden arvostuskertoimet ovat saattaneet irrota jo liiaksi yritysten fundamenteista. Vuosikymmenen vaihteen it-kupla on sijoittajilla edelleen muistissa ainakin osalla. Toisaalta tällä hetkellä esimerkiksi energiayhtiöiden arvostuskertoimet ovat vähintään kohtuullisella tasolla. Maltillisen arvostuksen taustalla on mahdollisesti tilapäisesti edulliset polttoaineet ja mahdollisesti energiantuotannon ylikapasiteettia.


Oletetaan, että sijoittaja löytää jonkin itseä kiinnostavan megatrendin, jonka hän uskoo ylituottavan tulevaisuudessa. Tämän jälkeen pohditaan, että halutaanko sijoittaa suoraan johonkin yhtiöön vai hajautetaanko sijoituksia tehokkaasti koko toimialalle esimerkiksi jonkin kustannustehokkaan ETF-rahaston kautta. Nordnetilla löytyy esimerkkinä lista erilaisista megatrendi-ETF:stä.

 

Vanha viisaus on, että hyväkään yhtiö ei ole aina hyvä sijoitus etenkään, jos yhtiöstä joutuu maksamaan liian korkeaa hintaa. Sijoittajan tulisi aina varata riittävän suurta turvamarginaalia etenkin epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin sijoittaessaan, eikä kasvunäkymistä tulisi maksaa täyttä hintaa. Megatrendienkään harjallakaan ratsastavista yhtiöistä sijoittajan ei tulisi maksaa liian suurta hintaa. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Analyysi: Nokian Renkaat

Ajatuksia allokoinnista laskumarkkinassa

Helsingin pörssin houkuttelevimmat yhtiöt