Gamestop - yhtiön hintatason arviointi

Seuraavaksi luvassa on hieman viihteellisempi esimerkki yrityksen arvonmäärityksen suhteen. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus syvällisesti arvioida yrityksen liiketoimintaa tai sen kehitystä. Aion tässä kirjoituksessa tarkastella Gamestop-yhtiön (GME) hintaa suhteessa yrityksen tulokseen ja millaista tulosta mahdollinen yritykseen sijoittava arvosijoittaja odottaisi yritykseltä sijoittaessaan siihen nykyisellä hintatasolla.

Käytän esimerkkinä Gordonin kaavaa tavoitellun yhtiön osakekohtaisen tuloksen arviointiin nykyisellä kurssitasolla. Koska yhtiö on tuottanut viime vuosina tappiota ei Gordonin kaavan käyttäminen yrityksen arvonmäärityksen osalta olisi hyödyllistä ainakaan viime vuosilta arvioiduilla keskimääräisillä tulostasoilla. Kirjoitus sisältää esimerkiksi kasvun osalta karkeita oletuksia, joista allekirjoittaneella ei ole tarkempaa tuntemusta. Kasvuoletukset toimivat havainnoimmaan yhtiön hintatason sisältämiä odotuksia kasvun suhteen. Yhtiö valikoitui puhtaasti siihen kohdistuneen huomion ja mielenkiinnon vuoksi.

Yhtiön taloudellinen tilanne on ilmeisesti parantunut merkittävästi osakeannin avulla, eikä yhtiötä tällä hetkellä tietääkseni uhkaa välitön konkurssi, mutta yhtiö on ilmeisesti pidempään ollut jo kannattamaton. Kannattavuuden ja liiketuloksen osalta yhtiöltä tarvittaisiin siis merkittävää käännettä parempaan, jotta yhtiötä voisi ajatella potentiaalisena ostokohteena arvosijoittajan salkkuun. Yrityksen viime aikaisen kassavirran muodostuminen muualta kuin liiketoiminnasta on tietysti huolestuttavaa sijoittajan kannalta. 

Tehdään oletus, että yhtiöltä vaadittaisiin markkinoiden pitkän aikavälin keskimääräistä noin 8 % tuottoa. Tietysti yhtiön riskiprofiilia tarkastellen voisi arvosijoittajalle olla perusteltua harkita mahdollisesti korkeampaakin tuottotavoitetta yhtiöstä. Tämän vuoksi voimme tehdä laskutoimitukset myös 10 % tuottotavoitteella yhtiölle. Oletamme yhtiön keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi 6 % eli yhtiö kasvaisi nopeammin kuin markkinat pitkällä aikavälillä keskimäärin. Voimme myös tarkastella yhtiöltä vaadittavaa tulosta neutraalimmin siitä näkökulmasta, että yhtiö kasvaisikin keskimääräistä markkinoiden noin 5 % kasvutahtia. 

Alla Gordonin kaava esitettynä ja siitä johdettuna saamme määritettyä nykyisellä hintatasolla hyväksyttävän tulostason yhtiölle. 

Laskemme yrityksen tulokselle hyväksyttävän haarukan optimistisen ja pessimistisen mallinnuksen välille. Lisäksi haarukka levenee entisestään, kun muutamme tuottotavoitetta vaativamman ja keskimääräisen tuottotavoitteen mukaan. Alla listattuna oletukset eri laskelmissa. Kuvaajassa 1 kuvattuna hyväksyttävät osakekohtaiset tulokset eri tapauksissa. Yhtiön perjantainen päätöskurssi oli 204,97 $. 

  1. Optimistinen arvio: Tuottotavoite 8 % ja kasvu 6 %. 
  2. Pessimistinen arvio: Tuottotavoite 10 % ja kasvu 5 %. 

 


Kuvaaja 1: Osakekohtainen hyväksyttävä tulos

 

Yhtiö tekee tällä hetkellä noin 0,99 $ per osake tappiota (diluted EPS, lähde Yahoo), joten tästä voimme jo havaita selkeän poikkeaman määrittämillemme hyväksyttäville osakekohtaisille tuloksille. Tilanne voi kuitenkin yhtiön kohdalla muuttua nopeastikin siihen kohdistuvan mielenkiinnon vuoksi. En ole perehtynyt siihen paljonko yhtiön liiketoiminta on hyötynyt yritykseen kohdistuneesta huomiosta johtuen. En ota kantaa myöskään mahdollisen käänteen todennäköisyyteen tuntematta yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa tarkemmin. Yrityksen hinta tällä hetkellä kuitenkin muodostuu käsittääkseni enemmän yrityksen saamaan huomioon sekä kysyntään osakkeille kuin varsinaisesti yhtiön tulevien kassavirtojen nykyarvostukselle. En tunne myöskään juurikaan mahdollisen "short squeeze" -ilmiön merkitystä yhtiön arvostukseen.


Yrityksellä on 76,49 miljoonaa osaketta. Tällöin yrityksen tulisi tehdä yhteensä nykyisellä arvostustasolla tulosta noin 296 - 747 miljoonaa dollaria. Tällöin yrityksen hyväksyttäväksi P/E-luvuksi muodostuisi luokkaa 21-54, 15,68 miljardin dollarin markkina-arvolla, mikä voisi kuvastaa myös yleisesti käytetyllä P/E-arvostuskertoimella mitattuna kohtuullisen arvotuksen yhtiölle. Uskoakseni siis yrityksen hintataso perustuu tällä hetkellä muihin tekijöihin kuin yrityksen liiketoiminnan tulevien tuottojen nykyarvoon arvosijoittajan näkökulmasta, sillä mahdollisen käänteen osalta yrityksen tulokseen sisältyy aina paljon mahdollisia epävarmuuksia. Vaikka yhtiön liiketoiminnassa tapahtuisikin merkittävä käänne, niin siitä huolimatta yhtiöllä olisi paineita kasvattaa tulostaan kestävästi. Yhtiö ei ole siis tällä hetkellä houkuttelevalta vaikuttava sijoitus pelkästään lukuja karkeasti tarkastelemalla.

Vastuuvapautuslauseke: Arvioinnin laatija ei omista kirjoitushetkellä Gamestop-yhtiön osakkeita. Analyysi ei ole sijoitusneuvontaa, vaan jokaisen tulisi itse tehdä omat sijoituspäätöksensä omiin arvioihinsa perustuen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Analyysi: Nokian Renkaat

Ajatuksia allokoinnista laskumarkkinassa

One up on Wall Street