Tekstit

Sijoitussuunnitelma

Mielestäni tuottoisan ja onnistuneen sijoittamisen yksi tärkeimpiä kulmakiviä on sijoitussuunnitelman laatiminen. Sijoitussuunnitelma suojelee sijoittajaa hermoilulta vaikeina aikoina. Tarvitaan myös kärsivällisyyttä noudattaa kurinalaisesti omaa sijoitussuunnitelmaa silloinkin, kun ”veri virtaa kaduilla”. Tavoitteenani on pääsääntöisesti sijoittaa omatoimisesti rahastoihin ja osakkeisiin. En halua maksaa varainhoidosta muille, sillä nautin sijoittamisesta itse. En ole kokenut suuremmin paineita sijoitusten arvon laskemisesta tai heilumisesta myöskään vaikeina taloudellisina aikoina. Asia voi toki joskus muuttua sijoitussalkun arvon kasvaessa. Viime aikoina yhtiöiden arvostustasojen paisuessa en ole käyttänyt juurikaan enää vaivaa ostettavien yhtiöiden löytämiseksi markkinoilta. Tietysti nyt on ollut hyvä aika tehdä kotiläksyjä ja valmistautua huolellisesti tuleviin ostohetkiin markkinoilla. Tuottotavoite minulla on 12 % sijoituksilleni. Velkavipua käytettäessä tämä voisi mahdollis

Analyysi: Nokian Renkaat

Kuva
Nokian Renkaat on ollut yksi Helsingin pörssin laadukkaimmista yhtiöistä. Viime aikoina yhtiön laatuleimasta on kuitenkin karissut osa, sillä uusien autojen myynnin laskun mukana myös renkaiden myynti on kärsinyt. Nokian Renkaat on pystynyt ylläpitämään vuosien ajan kilpailijoitaan parempia katteita. Analyysissäni käsittelen Nokian Renkaita sijoituskohteena. Nokian Renkaat on ollut markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Venäjältä ja IVY-miasta tulee karkeasti noin kolmasosa yhtiön liikevaihdosta. Nokian Renkaat on käytännössä nettovelaton yhtiö, jolla on ollut erinomainen tuotto omalle pääomalleen etenkin velkaantuminen huomioiden. 12/2019 tilinpäätöksen mukaan yhtiön nettovelkaantumisaste on ollut vain 2,3 prosenttia. Tällä hetkellä yhtiöllä on ollut makrotaloudellisia ongelmia, joiden uskon olevan tilapäisiä. Uskon myös, että ongelmat eivät varsinaisesti johtuisi yhtiön heikentyneestä laadusta. Yrityksen lähitulevaisuus näyttää haasteelliselta, mutta yhtiöllä on edellytykse

Megatrendit

Yksi tärkeä tekijä osakkeiden tuoton taustalla on varmasti kasvu. Kasvua on saatavilla yrityksille kahdelle eri tavalla: 1) markkina kasvaa tai 2) yrity s kasvattaa markkinaosuuttaan .  Parhaimmassa tapauksessa tietysti koko markkina kasvaa yrityksen markkinaosuuden kasvaessa.   Kilpailun kiristyessä mielestäni parasta olisi sijoittaa aloille, joilla kasvua olisi tapahtumassa koko markkinalle.  Megatrendit  luovat edellytyksiä sijoittaa markkinoille, joissa yritykset voivat nauttia kasvusta.  Moderni arvosijoittaja ei kuitenkaan maksa ikinä maksa täyttä hintaa kasvusta ,  vaan hakee riittävää turvamarginaalia sijoituksilleen .   Mielestäni maailmassa on edelleen nähtävistä tietynlaisia suuntia kehityksen osalta .  Olen yrittänyt luoda alapuolelle jonkinlaista pienimuotoista listaa erilaisista kehityssuunnista, joita pidän todennäköisinä tulevaisuudessa tai joita olemme nähneet toteutuvan jo vuosikymmenien ajan.   Väestön ikääntyminen  johtaa mielestäni väistämättä esimerkiksi lääkemeno